torsdag 27 juni 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 københavn

Nyt strømkabel på vej under Amager

elkabel natarbejde 2Nyt 11 kilometer højspændingskabel er ved at blive lagt under jorden fra Avedøreværket til Amager koblingsstation på Irlandsvej. Det store projekt er kørt under Vejlands Allé og golfbanen, og nærmer sig nu Kalvebodløbet

Arbejdet er en særligt spændende udfordring for entreprenøren NCC, blandt andet på grund af lange komplicerede boringer samt at projektet gennemføres i aften- og nattetimer for at genere golfspillere og trafikanter mindst muligt.Der var også natarbejde, da ledningen skulle graves under Stenlandsvej ved Kongelundsvejen og videre gennem villakvarterne på Amager.

En vigtig milepæl blev nået i midten af november – en 800 meter lang boring under City Golf ved Center Boulevard og ud til midt på Vejlands Allé. Det skete med en særlig metode, Watucab, der gør det muligt at spule højspændingskablerne gennem nogle rør. Den nye metode bruger vand som transportvæske til at installere kabler, hvor der er begrænset plads at arbejde på.

elkabel energinet ncc”Det giver hurtigere fremdrift, og de trafikale udfordringer bliver løst hurtigt, ligesom metoden minimerer anlægsperioden og dermed giver færre gener for borgerne i nabolaget. Det er også en metode, der giver mindre risiko for skader på både højspændingskabler og kanaler under arbejdet,” siger områdedirektør Kim Høgh Thomsen fra NCC.

Naturhensyn
NCC er nu igang på strækningen langs Kalvebodløbet, hvor cykelstien er inddraget indtil videre. Senere i projektet skal NCC bore omkring en kilometer under vand, hvor rørene løber under Kalvebodløbet, og derefter følger de sidste otte kilometer til Avedøreværket, hvor der foretages spuling med Watucab. Den sidste del forventes færdigt i februar.En del af arbejdet er udført i særligt beskyttede naturområder med strandengsarealer, og her er der mange hensyn at tage. For eksempel er vækstlaget blevet skrællet meget forsigtigt af for ikke at ødelægge det. Efter endt arbejde lægges vækstlaget tilbage, så anlægsarbejdet påvirker strandengsarealerne mindst muligt.

Tidspunktet for anlægsarbejdet er lagt uden for fuglenes ynglesæson og NCC har måttet opstille et paddehegn, for at holde beskyttede frøer og tudser ude af byggepladsen.

Vi bruger mere el

Det er forsyningsselskabet Energinet, som står for projektet. Grunden til at der skal lægges et nyt kabel er, at københavnerne bruger mere og mere elektricitet. Til elbiler, computere og alt muligt andet.
"I Københavnsområdet stiger elforbruget. Det skyldes både befolkningstilvækst og en stigende grad af elektrificering.  Samtidig med det stigende forbrug udfases de kulfyrede kraftværker gradvist. Andre faktorer udfordrer også forsyningssikkerheden i Københavnsområdet; kabelnettet, som blev bygget tilbage i 1950’erne, 60’erne og 70’erne, trænger nemlig til at blive udskiftet. Derfor er det nødvendigt at få etableret nye  el-forbindelser ind til Københavnsområdet og samtidig udskifte de udtjente kabler. Kun derved kan vi sikre, at den høje elforsyningssikkerhed fastholdes, at den stigende efterspørgsel på el kan imødekommes - og at kabelnettet er klar til fremtidens energi," skriver Energinet.

elkabel energinetLæs mere og se kort:  Energinets hjemmeside: https://energinet.dk/kbh-el

 

Kultur:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme