torsdag 27 juni 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Mystisk byggeaktivitet ved Fields er en gokartbane

gokartbane tegning online 2Gennem længere tid har vi forsøgt at finde ud af, hvad byggeaktiviteten på arealet mellem Fields og banen gik ud på. Nu er der nyt i sagen

 • Fartglade beboere i Ørestad og besøgende kan se frem til en hurtig tur i en gokart på taget til parkeringsanlægget syd for Fields. Ifølge en ansøgning til Københavns Kommune vil ejerne af Fields, Steen og Strøm, gerne anvende det uudnyttede areal mellem Centergaden syd for Fields og banen til etablering af en midlertidig gokartbane - i første omgang i en periode på tre år.

Gokartbanen skal ifølge ansøgningen fra Steen og Strøm være åben på hverdage

fra kl. 12 - 20 og lørdag-søndag fra kl. 10 - 20. Der vil maksimalt køre fire gokarts på banen ad gangen, og i forhold til støjen fra fx banen og Amagermotorvejen viser Steen og Strøms støjmålinger, at gokartbanen kun vil øge støjniveauet marginalt om overhovedet.

nygokartbane onlineCenter for Miljøbeskyttelse vurderer, at støjniveauet for gokartbanen ligger inden for rammen af de støjgrænser, som Miljøstyrelsens vejledninger giver mulighed for i området. Center for Miljøbeskyttelse vurderer derfor, at gokartbanen ved Fields vil kunne overholde de miljømæssige krav med hensyn til støj med den ønskede aktivitet. Der skal dog gives dispensation fra lokalplanen i forhold til fx opbevaring af brændstof og Center for Miljøbeskyttelse foreslår derfor, at dispensationen i første omgang kun gives til et halvt år, så eventuelle uforudsete støjgener også kan undersøges.

Det er kun meningen, at gokartbanen skal være i funktion i sommerhalvåret.

Kultur:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme